LED kocka

OŠ Siniše Glavaševića, Vukovar

Za natječaj „Digitalna umjetnost“ izradili smo led kocku od lampica koja može koristiti kao zanimljiv ukrasni predmet. Željeli smo stvoriti nešto digitalno, moderno i zanimljivo.
Naša led kocka se sastoji od 64 zelene led lampice. Poredane su u 4 sloja. Svaki sloj sadrži 4 x 4 led lampice odnosno 16 lampica.
Svi horizontalni slojevi su pozitivni pinovi LED dioda zalemljeni zajedno.
Svi negativni pinovi LED dioda tretiraju se kao stupci ove kocke.
Dakle, imamo 4 sloja i 16 stupaca koji čine 20 žica spojenih na Arduino. Pozitivni pinovi (slojevi) imaju otpornike od 100 Ohma kako bi ograničili protok struje na 20 mA (standardna struja za LED).
Dobili smo zanimljiv svijetleći ukrasni predmet.
Potrebni materijal:
deblji karton
3V baterija za provjeru rada led lampica
64 komada 5 mm zelenih LED dioda
4 komada 100 Ohm otpornika
24 spojnih žica (muško-ženske)
muški header
Pertinax ploča 160×100 mm
16 spojnih žica za spajanje ispod Pertinaxa
Arduino mkr1000 + USB kabel
Lemilica 40 W + žica za lemljenje 1 mm
Izrada kocke od LED dioda
Od kartona smo napravili kalup koji nam je pomogao prilikom lemljena led dioda jednu za drugu.
Na kartonu smo izbušili rupe od 5 mm (svaka rupa je 2,4 cm od sljedeće) u obliku mreže 3 x 3 za LED diode.
Svaku LED diodu smo testirali pomoću baterije od 3V.
Kratka noga LED diode je negativna (katoda) a duga noga je pozitivna (anoda).
Kratku nogu svake ledice smo savili pod kutom od 90o udesno i zatim na razmaku od 3 mm prema gore.
LED diode smo postavili

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Sanela Kralj i Jasminka Marić

Učenici:

Toni Šuljmanac i Goran Stanković