LED jelka

OŠ Josipa Badalića, Graberje Ivanićko

LED jelka koja se kontrolira pomoću Arduina.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Damir Adamović

Učenici:

Vito Lovreković