KRIŽIĆ-KRUŽIĆ Pro Max

Udruga informatičara Bjelovarsko-bilogorske županije

Križić-Kružić Pro Max je igra bazirana na križiću-kružiću, igru u kojoj se, da bi pobijedili trebaju spojiti 3 vodoravno, okomito ili dijagonalno križića ili kružića. Za izradu ovog projekta koristili smo veliku ploču od pleksiglasa koja nam je služila kao podloga za igru, 9 valjaka od pleksiglasa za svaku rupu u koju smo stavili dvije svjetleće diode, crvenu i plavu, dvije razvodne ploče na koje smo stavili dva Arduina mkr1000, jedan breadboard, tri ekrana te puno svjetlećih dioda, žica i otpornika. Imamo poseban server i ruter koji nam je omogućila Udruga Informatičara Bjelovarsko-bilogorske županije. Igra funkcionira na način da se dva Arduina mkr1000 spajaju na server te ovisno o naredbama koje dobiju pale i gase svjetleće diode na ploči. Na vrhu igre nalaze se dva OLED ekrana čija je svrha prikazivati QR kodove koje možete skenirati da vas odvedu na stranicu za igru. Stranica ima grafički interface koji se sastoji od imena oblika igrača kojem upravljamo, devet gumbi koje pali svjetleće diode te gumb „reset“ koji automatski gasi sve diode.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Branko Raičković

Učenici:

Jan Rastović, Mateo Šelj