Komplet pomagala za tehničku i prirodoslovnu skupinu predmeta

Srednja škola “Ivan Seljanec” Križevci

Kolica na kosini prati UZV senzor i mjeri prijeđeni put te podatke učitava u Excel. Podatke analiziramo i prikazujemo grafički s različitih nagiba kosine ili opterećenja kolica.
Vodeni kalorimetar ima oklopljeni senzor temperature tekućine pa možemo odrediti specifični toplinski kapacitet materijala ili uspoređivati toplinska izolacijska svojstva materijala mijenjajući obloge oko kalorimetra. Podatke sa senzora učitavamo u Excel.
Voltmetar je vrlo jednostavan, a mi smo ga koristili za traženje optimalnog položaja solarnog kolektora..
Senzor temperature i vlage zraka upozorava nas na potrebu provjetravanja ili vlaženja zraka u prostoriji. Planiramo ga doraditi u automatski ovlaživač zraka.
Digitalni kantar je moderna verzija stare rimske vage. U osnovi je dvokraka poluga i moment sile. UZV senzorom mjerimo udaljenost utega od oslonca, odnosno krak sile, a program računa masu tereta, ali trebamo precizniji senzor.
Digitalna menzura je poluga s plovkom koja zakreće potenciometar i preko razlike u naponu bilježi razliku u razini tekućine. Ideju moramo doraditi ili promijeniti pristup.
Brojač okretaja preko foto-prekidača trebao je biti na modelu vjetroelektrane s okomitim vratilom, ali moramo sve doraditi.
e-Vlak staje u slučaju prepreke na pruzi i šalje poruku odgovornoj osobi na mobilni telefon. Predstavili smo ga i na Inovacijskim danima Marcela Kiepacha.
Arduino svirala je zabavan instrument kod kojeg treba nešto znati o zvuku, zvučnim valovima, frekvencijama i razmjerima.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija završnog rada

Autori završnog rada

Mentor:

Zoran Kovač

Učenici:

Leon Ožegović, Mihael Haman, Jakovi Hanžeković