Kolo sreće

OŠ Mitnica,Vukovar

Naša ideja je bila napraviti igru u kojoj učenici mogu metodom slučajnog odabira okretati krug do određene kartice s pitanjem . Igra pokriva sve predmete i područja gdje su moguća postavljanja pitanja (slučajni odabir (naredba Random)).

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Goran Sauka

Učenici:

Matej Hegeduš ,Toni Čulig ,Marijan Dvojković