Kodirana vrata

OŠ braće Radić, Zagreb

Projekt „Kodirana vrata“ nudi kao rješenje za otključavanje vrata kombinaciju aktivacija više senzora umjesto tradicionalne lozinke. Ovakav oblik lozinke teško je probiti jer treba znati i gdje i kako aktivirati pojedini senzor, a teže je i snimiti postupak unosa lozinke. Lozinka se kreira pomoću pet senzora – tri digitalna (tipkala, senzora dodira i magnetskog senzora) i dva analogna (senzora zvuka i senzora sivih tonova). Pravilnim brojem i redoslijedom aktivacije senzora otvaraju se vrata građevine u kojoj čuvamo novac ili vrijednu robu.
Programski je postavljena inicijalna lozinka koja se može promijeniti bez zadiranja u programski kod. Duljina lozinke je ograničena na trideset „znamenki“. Ako se tri puta zaredom unese pogrešna lozinka ili unos lozinke potraje predugo oglasi se alarm. Zatvaranje vrata riješeno je jednostavnim pritiskom na jedan od prekidača koji se nalaze unutar ili izvan građevine. U slučaju kvara u sustavu vrata je moguće otključati i putem mobilnog uređaja pomoću aplikacije Blynk.
Objekt je opremljen i unutarnjom i vanjskom rasvjetom. Vanjska rasvjeta se uključuje pri niskoj razini svjetlosti pomoću senzora ambijentalnog svjetla.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Nenad Frouth

Učenici:

Korina Beg, Fra Dobrić, Dominik Jajčević