Kap po kap to može svak!

OŠ Sveti Križ Začretje – PŠ MIrkovec, Mirkovec

Često se bavimo ekološkim problemima pa nije bio problem osmisliti i napraviti ovaj rad koji predstavljamo. Na ideju smo došli jer često zaboravljamo gasiti svjetlo i zatvoriti vodu, najčešće u kupaoni. Izradili smo sustav za kupaone koja nas zvučnim signalom upozorava ako zaboravimo nešto od ranije navedenog. Na taj način ne samo da štedimo kako bismo umanjili račune nego smanjujemo potrošnju čiste pitke vode i potrošnju električne energije.
Dijelovi Neuron seta koji smo upotrijebili:
• napajanje
• bluetooth modul
• svjetlosni senzor
• senzor za određivanje vlažnosti tla
• senzor dometa
• DC motor
• pumpa za vodu
• LED ekran
• zujalica
Uz dijelove Neuron seta koristili smo još i LEGO kocke kako bi kreirali model kupaone.

Kako funkcionira naš sustav?
U modelu kupaone svjetlo palimo i vodu otvaramo programski pomoću prekidača. Za osvjetljenje kupaone koristili smo LED ekran, a za puštanje vode pumpu za vodu spojenu na DC motor. Senzor za domet postavljen je tako da bilježi otvaranje vrata. Kada su vrata zatvorena parni broj puta (osoba je napustila kupaonu) te ako je svjetlosni senzor zabilježio upaljeno svjetlo ili ako je senzor za određivanje vlažnosti tla zabilježio vodu koja teče iz umivaonika pali se zujalica koja nas upozorava.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Damjan Zagorec

Učenici:

Ivan Kotarski, Klara Šimag, Bartol Zagorec, Bruna Zagorec