Jukebox

Gimnazija “Matija Mesić” Slavonski Brod

Irl noteblock iz minecrafta. Noteblock svira jinglove iz popularne kulture i svjetli pomocu rgb diode. Pomoću potenciometra birate opciju pjesama i boje, a radi tek kada je ostvaren kontakt sa senzorom na dodir.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Blaženka Morvaj

Učenici:

Fabijan Pitlović, Jakov Balen, Luka Štefanek, Frane Andrić