Jakna 360°

OŠ Bedekovčina, Bedekovćina

Ideja projekta je bila ugraditi IoT opremu u odjeću (nosiva elektronika) i testirati primjenu za sigurnost u prometu.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Željko Vučković, prof

Učenici:

Katarina Marić, Lorena Bajza, Tamara Žegrec, Tamara Rumbak