Interaktivna slika

SŠ “Donji Miholjac” Donji Miholjac

Ideja:
Povezivanje ultrazvučnog senzora za prikaz grafičkih elemenata na ekranu, korištenjem programa Processing.
Opis:
Ovo je apstraktni interaktivni umjetnički projekt. Koristi se ultrazvučni senzor, koji podatke ultrazvučnog senzora koristi za kontrolu grafičkih elemenata koje vidimo na ekranu. Ultrazvučni senzor koristi isti sustav koji šišmiši koriste za orijentaciju. Šalju ultrazvučni zvuk i slušaju sve dok se zvuk ne vrati. Na taj način mogu otkriti svoju udaljenost od objekta.
Ideja je ovog projekta je da koristimo podatke ultrazvučnog senzora koji kontroliraju parametre za stvaranje uzoraka na zaslonu računala tj. da kontroliraju grafičke elemente koje vidimo na zaslonu.
Grafika se stvara obradom besplatnog softvera, Processing, na Javi i dizajnirana je za zajednicu vizualnih umjetnosti za stvaranje organiziranih animacija i interaktivnih programa.
Koriste se serijski Arduino podaci koji se šalju na obradu u serijsku knjižnicu.
Kao rezultat se vidi kada pomičemo ruku ispred ultrazvučnog senzora, na zaslonu računala se vide različiti uzorci i oblici na temelju toga koliko je daleko ili blizu vaša ruka. Kada je ruka bliže senzoru vide se da je animacija sporija i linije su uže i obrnuto, tj. kada je ruka dalje od senzora linije su širi i animacija je brža. Uzorak se mijenja i prikazuje interesantne i lijepe umjetničke oblike.
Na 3D pisaču je izrađeno postolje za nosač ultrazvučnog senzora, koje je prethodno kreirano u programu Tincercad.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Drago Grgić

Učenici:

Melisa Čočaj i Jakov Franc