Interaktivna e-Vaza

Tehnička škola Daruvar

Interaktivna e-Vaza dekorativni je predmet koji odgovara svakom ambijentu vašeg doma. Mod rada podešava se „Blynk“ aplikacijom. Putem „Blynk“ aplikacije našu e-Vazu možete pretvoriti u funkcionalni VU-metar, lampu, noćno svijetlo za čitanje, svjetlosnu pozadinu za ugođaj, termometar i vlagomjer gdje temperaturu ili vlagu zraka prikazujemo kao „svjetlosni stupac“. Svakako ne smijemo zaboraviti glavnu ulogu svake vaze tako i naše e-Vaze, a to je dekoracija i uljepšavanje prostora cvijećem.
RGB led traka nalazi se na valjkastom nosaču i zalivena je epoxy smolom u koju su dodani biserni pigmenti. Boja i pigmenti se mogu dodavati u epoxy ispunu ovisno o dizajnerskom uređenju stana kako bi se e-Vaza uklopila u svaki dom.
E-Vaza modelirana je programom Fusion 360 i printana na 3D printeru Prusa i3 MK3.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Miro Kligl ing.el., Alen Klubička ing.el.

Učenici:

Jan Ulovec, Boris Milais