Himna naše škole

OŠ Ivana Mažuranića, Zagreb

Odlučili smo se za projekt u kojem ćemo spojiti glazbu, likovnu umjetnost sa Arduinom. S obzirom da uskoro obilježavamo dan naše škole, smatrali smo da je najbolje da osmislimo i jedan takav projekt gdje ćemo prikazati učenike koji se kreću uz glazbu himne. Kako smo početnici u ovome području, bilo je puno izazova i novih situacija, ali volja i interes za stjecanje novih znanja i vještina savladali su sve prepreke koje su iskrsnule na tom putu. U projektu su sudjelovali učenici 4. razreda u sklopu izvannastavne aktivnosti Mali programeri.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Kristina Repek

Učenici:

Doroteja Šturm, Vito Mihovec, Luka Lukač, Mihael Vizec