Grinchobot

OŠ Žakanje, Žakanje

Neuron set postao je glavna zanimacija u našem Produženom boravku. Zajedno s učenicima razmišljali smo što bi bilo korisno izraditi i koristiti u boravku. Primijetili smo kako nam često treba malo više koncentracije i tišine u vrijeme kad se piše zadaća pa smo odlučili – napravit ćemo robota koji će nas upozoriti kad je u učionici preglasno.
Od kartona smo napravili tijelo robota, u “glavu” smo mu smjestili “mozak” – napajanje, bluetooth modul, senzor za zvuk, display, RGB svjetleća dioda i servo motor. U neuron aplikaciji programirali smo robota čije će oko (RGB svjetleća dioda) zasvijetliti crveno u slučaju kad je razina zvuka veća od 20, a istodobno se pokreće i servo motor u obliku prijetećeg prsta. Odlučili smo robota obojati i odjenuti u zeleno, pa s obzirom na to i ulogu koju ima, učenici su ga nazvali Grinchobotom.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Lorena Sopčić

Učenici:

Sara Srbelj-Dehlić, Ana Jurinčić, Lea Golubić, Eva Petrušić