Glazbena škrinjica

OŠ Eugen Kumičić, Rijeka

Ideja projekta na prijedlog učenika bila je povezati elektromotor preko Arduino MKR1000 pločice sa glazbenom škrinjicom. Poanta rada je da elektromotor samostalno pokreće okretanje osovine na glazbenoj škrinjici prilikom čega, rotirajući se, ona proizvodi zvuk. Glazbena škrinjica je posebno kupljena, a samim time odabir pjesme (John Lennon – Imagine) je unaprijed zadan. Učenici su s obzirom na pandemijsko vrijeme iza nas imali kratko vrijeme za razradu teme ali su se veoma potrudili. Projekt ima još mjesta za napredak, a jedan od njih je osmišljavanje i kreiranje zupčanika za prijenos energije s jedne osovine na drugu. Učenicima je u cilju u narednom periodu doraditi taj dio na projektu.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Ivan Čorak

Učenici:

Vito Car, Nikola Panić, Teo Štefanac, Dominik Togunjac