Fenakinoskop

Kiok, Krk

Početci filma sežu u daleku prošlost, dalje nego što mislimo. Najznačajniji razvoj filma odvija se tijekom 19. i 20. stoljeća , te se nastavlja i danas. U isto vrijeme film je imao značajan utjecaj na umjetnost, tehnologiju i politiku. Sve je krenulo od pokretne slike , animacija slika.
Cilj nam je bio da kroz zanimljivu priču o fenakistoskopu približimo djeci arduino. Kako bismo pobudili zanimanje djece za STEAM područje, odbrali smo fenakistoskop.
Fenakistoskop je rani uređaj za animaciju slika. Taj uređaj, koji je tokom 19. stoljeća služio kao popularna igračka, poslužio je kao inspiracija kasnijim pionirima tehnologije filma. To je uređaj koji je prethodio kinematografskom projekcijskom aparatu. Izumio ga je belgijski fizičar J. Plateau (1832.). Sastoji se od dviju okruglih ploča od kojih se na jednoj nalaze slike nekog pokreta rastavljene na faze, a na drugoj su radijalno smješteni prorezi kroz koje se gleda. Kada se ploča sa slikama okreće, dobiva se dojam kontinuirana pokreta.
U ovom projektu željeli smo djeci približiti nekadašnju igračku novim dostignućima STEAM područja.
Pri radu projekta koristili smo opremu, koju smo dobili od IRIM-a (arduino MKR 1000, svjetleću diode , motor , kontroler za motor i releje. Primjetili smo da djeca pokazuju najveći interes za upravljanje raznih uređaja preko interneta i mobitela.
Kako bismo uspješno proveli ovaj naš projekt, napravili smo Mqtt server. Pokazali smo djeci kako mogu preko tipkala, a uz pomoć interneta upravlja

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Boris Bolšec, Gordan Nekić

Učenici:

Filip Jurešić, Kvirin Gršković, Katja Purić , Ilaria Morožin