Energija rijeke

Udruga Locus, Vinkovci

Projekt Energija rijeka nastao je iz slike „Mlinovi na Savi“ koja je prikazivala mlinice u nizu na rijeci Savi u blizini Slavonskog Broda. Do 60 godina prošlog stoljeća na rijeci Savi su se koristili sporohodni mlinovi koji su služili za mljevenje žitarica.
Projekt Energija rijeke ponovno bi oživio ovakav vid korištenja rijeka, ali u svrhu proizvodnje električne energije iz energije toka.
Model hidrogeneratora isprintan je pomoću 3D printera, te su na njega smješteni elektronički dijelovi i generator. „Hvatanje“ što veće energije toka sporih rijeka omogućeno je širokom turbinom i oblikom lopatica. Pokrov pogona ima otvore koji omogućuju usmjeravanje vjetra na turbine i time potpomaže okretanje turbine.
U projektu se koristi MRK1000 na koji su spojeni aktuatori i senzori. MRK 1000 je putem WiFi povezan na Internet i moguće je udaljeno upravljanje i uvid u podatke sa senzora pomoću aplikacije Blynk.
Senzorom temperature prati se kretanje temperature okoline u slučaju opasnosti od smrzavanja rijeke, hidrogenerator se uz pomoć kormila usmjerava bliže obali ili vraća nazad u maticu rijeke. Senzorom za mjerenje napona prati se izlazni napon generatora i na osnovu njega pomoću kormila usmjerava se plovilo u najpovoljniji kut turbina / tok rijeke. Za registraciju neovlaštenog pristupa i plovila u blizini zadužen je senzor pokreta, a treptanje crvena LED omogućuje vidljivost našeg pogona.
Elekto relej nam omogućuje povezivanje i isključenje sa elektrodistribucijskom mrežom.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Tomislav Stepić

Učenici:

Dominik Grahić, Karlo Šokičić, Ivana Peković, Matija Barac