Electronic sunflower

Oš Turnić, Rijeka

Electronic sunflower je solarni panel koji se rotira na onu stranu s koje dolazi svjetlost. , baš poput pravog suncokreta prati pomak Sunca te se okreće prema njemu. Pokreću ga 2 mini servo motora te koristimo LDR kao senzor intenziteta svjetla. Možemo i očitati senzor na serial monitoru pomoću Arduina. Postolje i nosač za solarni panel smo izradile od starih vodovodnih cijevi , šperploče i aluminijskih letvica.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Josipa Andrušić

Učenici:

Nea Superina , Mihaela Cvijanović, Nika Štampf, Mia Vuksan