Eko strašilo

OŠ Malinska-Dubašnica, Bogovići

Predstavljamo vam Eko strašilo. Kada se prepreka približi polju na većoj udaljenosti strašilo okreće ruke, a kada se prepreka približi na manjoj udaljenosti, strašilo okreće glavu i pali se crveno svjetlo. Za projekt smo koristili ultrazvučni senzor, servo motor, DC motor i svjetlosni senzor.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Dodatne fotografije
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Sanja Špalj, Ivana Mišković

Učenici:

Viktoria Turčić, Nika Cindrić, Fran Cindrić, Niko Mišković