Eko čepko

OŠ Kostrena

Eko čepko je robot koji broji čepove. Ideja projekta je nastala kako bi se potaklo sakupljanje čepova koji sadrže najveći udio plastike koja se kasnije može reciklirati i koristiti u različite svrhe. Robot je izrađen od recikliranih materijala: tetrapaka, limenke i čepova, a pokreće ga ARDUINO MKR1000. Na Oled ekranu je napisana poruka “Bok, ja sam Eko čepko i ja broj čepove”. Ubacujući čepove u limenku ultrazvučni senzor ih registrira i broji ih te rezultat ispisuje na ekranu. Prilikom ubacivanja svakog čepa robot svira melodiju, te mu svijetle oči. Rezultat brojača i poruku je moguće resetirati pritiskom na tipkalo.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Anamarija Tomšić

Učenici:

Raul Babić, Tina Cvijanović, Zara Dujmić, Ivano Smekal