e-slovarica

Obrtnička i tehnička škola Ogulin

e-slovarica je interaktivni uređaj koji dijeci pomaže u savladavanju abecede. Svako slovo je povezano a slikom, iznad slike nalazi se taster. pritiskom na taster upali se lampica unutar slova i slovo zasvjetli. da bi dijeci igra bila zanimljivija u sklopu nje napravili smo i malu igricu u kojoj djeca pogađaju niz boja koji se javi na donje 4 diodice, ako pogriješe niz buzer se oglasi.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

David Fabijan

Učenici:

Antonio Vuković, Antonio Petrušinski