Dojavni sustav B&Č

Gimnazija Požega

Ovo je glavni Micro:bit, on služi za primanje signala od dvaju sporednih Micro:bita i reguliranje zvučnih signala ovisno o kakvoj opasnosti se radi.

Priprema opreme

Ovaj micro:bit služi za dojavljivanje glavnom micro:bit pomoću senzora za akceleraciju da su se vrata pomaknula te da se pojavila opasnost od provalnika.

Upisivanjem odgovarajuće šifre isključujemo protuprovalni alarm.

Ovaj micro:bit služi za provjeru temperature i dojavljivanje glavnom micro:bitu ako je temperatura u prostoriji veća od 50 stupnjeva celzijusa jer posoji mogućnost od izbijanja požara.

Programiranje

Program za glavni micro:bit

Ovime počinje program glavnog micro:bita. Na početku postavljamo ovaj micro:bit u radio grupu 1 u kojoj su sva tri korištena micro:bita.

U ovom koraku smo odredili početni zaslon glavnog micro:bita.

 

Ovdje je dodana naredba koja prima signal u obliku broja s ostalih micro:bita.

 

Ovaj korak nam određuje izgled zaslona te zvuk koji ćemo čuti nakon što je glavni micro:bit primio broj 1, tj. kada je micro:bit koji služi za očitavanje kretnji vrata na kojima se nalazi poslao signal na glavni micro:bit.

 

Ovaj korak nam određuje izgled zaslona te zvuk koji ćemo čuti (u ovom slučaju neće biti nikakvog zvuka) nakon što je glavni micro:bit primio broj 2, tj. kada je s micro:bit-a koji služi za očitavanje kretnji vrata na kojima se nalazi poslan signal prouzročen upisivanjem točne šifre.

 

Ovdje vidimo što će se dogoditi ako je na micro:bit-u koji se nalazi na vratima upisana netočna šifra.

 

U ovom koraku smo odredili izgled zaslon i zvuk koji ćemo čuti ako nam micro:bit koji očitava tempreturu pošalje signal (broj 3) na glavni micro:bit.

 

Ovdje smo postavili jednostavnu naredbu da pritiskom tipke A prestaje sviranje glavnog micro:bita uzrokovano primanjem signala sa ostala dva micro:bita.

 

Program za protupožarni sustav

Na početku programa za protupožarni sustav definiramo grupu u kojoj će micro:bit slati podatke glavnom micro:bitu.

 

Zatim u program postavljamo uvjet kojim micro:bit mjeri temperaturu okoline i ako je ta temperatura veća od 49 stupnjeva celzijusa, šalje broj “4” glavnom micro:bitu koji će na taj signal pokrenuti zvučni signal.

Program za protuprovalni sustav

Na početku programa za protuprovalni sustav smo postavili četiri varijable na nulu, namjestili da se na zaslonu micro:bita prikaže varijabla “num” te smo definirali grupu u kojoj će microbit slati podatke glavnom micro:bitu.

 

U uvjetu je postavljeno da ako je akceleracija, koju micro:bit mjeri senzorom, veća od 15g da micro:bit šalje broj 1 glavnom micro:bitu.

 

U ovom koraku počinje dio programa koji služi za unos šifre.

Kada na microbitu pritisnemo tipku A, varijabla “num” će se povećati za jedan što će biti prikazano i na zaslonu microbita.

 

Kada na microbitu pritisnemo tipku B pokreće se naredba “if” koja u uvjetu ima postavljeno da ako je varijabla “num” jednaka jedinici i varijabla “help” jednaka nuli da se varijeble “count” i “help” povećaju za 1.

Ovo nam služi za to da microbit prepozna prvu točnu znamenku šifre.

 

Isto smo napravili i za sljedeće dvije znamenke šifre. Sada vidimo da je točna šifra za gašenje alarma 123.

 

Ovaj dio programa nam omogućuje to da nakon svakog pritiska tipke B možemo unijeti sljedeći broj. Na ekranu nam se odmah nakon pritiska tipke B ispisuje nula jer to je prva moguća znamenka koju možemo upisati.

 

Pritiskom obje tipke A i B u isto vrijeme provjeravamo jesmo li unijeli točnu šifru, ako smo unijeli točnu šifru ispisuje se sretni smajlić i na glavni microbit se šalje signal u obliku broja 2.

 

Unosom netočne šifre ispisuje se tužni smajlić i na glavni microbit se šalje signal u obliku broja 3.

 

Ovaj maleni, ali vrijedni dio programa nam pomaže u utvrđivanju koliko smo puta unijeli šifru, maksimalan broj pokušaja je 2, jer iako u koraku iznad piše tries <=3 nakon drugog pokušaja će se čak i nakon unosa točne šifre microbit zablokirati za daljne unose šifri.

 

Ovaj dio programa služi za to da se nakon trećeg unosa šifre ekran cijeli oboji u crvenu i da nako pritiska bilo koje tipke opet porimi isti crveni oblik, tj. to nam govori da su svi daljni unosi šifre nevažeći.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za 1. micro:bit je ovdje.

 

Link na preuzimanje programa za 2. micro:bit je ovdje.

 

Link na preuzimanje programa za 3. micro:bit je ovdje.

Autori

Projekt su izradili Blaž Čačić i Luka Benić uz mentorstvo Sanje Grabusin iz Gimnazije Požega.

 

Projekt je prijavljen na temu: Dojavni (alarmni) sustavi (dobna skupina: srednja škola).