Digitalni grafiti

Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek

Ideja projekta je uljepšati ružne zidove u gradu digitalnim grafitima. Prolaznici imaju mogućnost stisnuti tipkalo na pločniku i promijeniti način na koji svjetle ledice i na taj način i promijeniti sliku na zidu. Ideja je da grafit bude i energetski samoodrživ jer bi se napajao solarnim sustavom. Pri izradi koristili smo:
– 2 Arduino pločice mkr1000
– eksperimentalne pločice i vodiče
– led diode
– tipkalo
Program koji je u prilogu upravlja ledicama na način da stiskom na tipkalo mijenja petlju napajanja ledica u random modu.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Marijan Jovičić

Učenici:

Vanessa Čanadić, Valentina Dolić, Mislav Ivić