Digitalna kockica za društvene igre

OŠ Rovišće, Rovišće

Tema za ovaj zadatak bila je slobodna, što nas je dovelo pred puno ideja koje bismo mogli ostvariti. Nakon puno razmišljanja, isprobavanja, problema s raznim idejama i kôdovima odlučili smo izraditi digitalnu kockicu za društvene igre koja bi pokretala pomoću Arduina.
Digitalna kockica se pokreće pritiskom na gumb na uređaju. Ima 7 LED žarulja, pritiskom na gumb LED žarulje svijetle svaki put drugačije i prikazuju drugu kombinaciju, tako da, kao i prava kockica, svaki put pokaže drugi broj.
Dijelovi koji su korišteni: kutija u koju su smješteni svi ostali dijelovi, žice, LED diode – kao pokazivači broja na kockici, gumb – pritiskanje za pokazivanje drugog broja, baterija.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi

Autori završnog rada
Mentor:

Davorka Medvedović

Učenici:

Leonardo Škrnjug