DIGITALNA IGRA(ČKA) “PČELICA” V2.0

Udruga “Vjetar u leđa”, Zagreb

Ideja je bila unaprijediti već postoječi robot “Pčelica” sa novim robotskim griperom sa kojim može manipulirati s uzorcima opasnih kemikalija, radioaktivnim tvarima ili uzorcioma COVID 19 testova. Robot je opremnjen sa CO senzorom kako bi mogao procijeniti kavlitetu zraka. Planirana je dorada robota sa FPV kamerom kako bi bežično upravljanje bilo još jednostavnije i kako bi robot dobio na fleksibilnosti. Te je cilj izarditi više ovakvih robota kako bi mogli funkcionirati u “roju” kao prave prečele.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Robert Ljubek, mag. ing. mech.

Učenici:

Filip Smiljanić, Vito Papić, Sofija Mašić, Karlo Memić