Digitalna igračka – daljinski kontrolirano vozilo

Druga gimnazija Varaždin, Varaždin

Vozilo je konstruirano od lego kocaka te su uklopljena dva elektro motora od kojih svaki pogoni jedan stražnji kotač čime je omogućeno kretanje naprijed/natrag kao i skretanje vozila pokretanje samo jednog motora ili oba istovremeno ali u suprotnom smjeru.
Na vozilu se nalazi arduino uređaj spojen na wifi i napajan baterijom kako bi mogao biti autonoman.
Upravljanje se vrši mobitelom preko aplikacije Blynk IOT.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Davorin Grabar

Učenici:

Borna Šantavec, Luka Želimorski