Digitalna duga

Udruga žena Pretetinec

Digitalna duga je duga kojoj se boje pojavljuju jedna nakon druge u razmaku od 1 sekunde uz odgovarajući zvuk te se na isti način i gase.

Koristili smo:
-iz Neuron seta: napajanje Power modul, Bluetooth modul, dva El Wire drivera te svjetleće žice
-plavi papir za imitaciju neba, plastični stalak te ljepilo

Spojili smo žice na napajanje te povezali preko Bluetooth modula. Po redu smo žice spajali sa razmakom od jedne sekunde na modul u programu uključujući ih na zvuk. To smo isto napravili i za slučaj kad se gase. Svjetleće žice uključujemo i isključujemo pomoću gumba ON-OFF u programu.

Pomoću mobitela smo posnimali uključivanje i isključivanje svjetla i to pod određenim kutom tako da smo dobili vizualizaciju duge.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Mateja Šafarić Novak

Učenici:

David Dolar, Ivor Kovačić, Petar Pokrivač, Lukas Tomašić