Detektor vatre i CO

OŠ Antuna Gustava Matoša, Čačinci

Zbog moguće opasnosti od nastanka požara i gušenja plinom ugljikovim monoksidom (CO) došli smo na ideju napraviti detektor dima i ugljikovog monoksida.
Nakon ideje napravili smo skicu sklopa. Sklop se sastoji od Arduino MKR1000 shilda, Arduino MKR1000 mikrokontroler, detektora za dim i ugljikov- monoksid i OLED monitora.
Analogne senzore spajamo na A0 (senzor vatre) i A1 (senzor CO) priključnice. OLED ekran smo spojili na I2C sabirnicu.
Senzori očitavaju svake sekunde količinu dima i ugljikovog- monoksida u prostoriji, rezultate ispisuju na monitoru. Nakon prijeđene određene vrijednosti na monitoru se ispisuje upozorenje za mogućnost vatre ili ugljikovog- monoksida ili oboje.
Zamisao je da se senzori postave s unutrašnje strane vrata a sklop i monitor se nalaze s vanjske strane, zbog očitavanja stanja u prostoriji.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi

Autori završnog rada
Mentor:

Miroslav Hanižar

Učenici:

Marissa Vukušić, Klara Krsnik, Karlo Parić, Alen Hat