Crvena ili zelena – pitanje je sada

Udruga Docendo Discimus, Gola

Arduino odabire boju jedne LE diode koju natjecatelj mora pogoditi. Boju natjecatelj odabire pritiskom na dva tipkala. Kada se odluči na boju pritisne treće tipkalo nakon čega se upali plava LED koja signalizira odabir boje.
Nakon toga se sve LED ugase i nakon određenog vremena

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Robert Pentek

Učenici:

Klara Solić, Šimun Solić, Domagoj Kočmar, Ivana Bosman