CodeAI

OŠ Vežica, Rijeka

1. dio aktivnosti: spajanje temperaturnog senzora i očitanje na računalu (Serial Monitor)
Instalacija potrebne biblioteke (Library) za inicijalizaciju temperaturnog senzora.
Poteškoće: Iako smo uspješno instalirali preporučeni Library SFE_BMP180.h, morali smo pronaći drugi jer nakon što smo uploadali kod (iz vaših uputa) pojavila se greška koja javlja da ne postoji Library SFE_BMP180.h.
Zbog toga smo na poveznici: https://github.com/LowPowerLab/SFE_BMP180/blob/master/SFE_BMP180.h
pronašli drugu biblioteku pod nazivom BMP 085 jer smo pronašli da vrijedi za temperaturni senzor koji imamo.
Pomoću umjetne inteligencije chatGPT, generirali smo kod za temperaturni senzor. Kod je uspješno prenesen te nam se na zaslonu Serial Monitor pojavljuje očitanje temperature i tlaka zraka.
Poveznica na videozapis: https://youtube.com/shorts/e1qoB5S55dQ?feature=share

2. dio aktivnosti: spajanje OLED ekrana za očitanje temperature i tlaka zraka

Uz pomoć vaših uputa za OLED ekran iskopirali smo kod i dodali u postojeći. Pomoću umjetne inteligencije chat.GPT spojili smo dva koda programa kako bismo očitanje temperature i tlaka zraka vidjeli na OLED ekranu.
Kod programa je učitan u obrazac (kod 1)

3. dio aktivnosti: spajanje crvene LEDice koja treba svijetliti ukoliko je temperatura veća od 20.

Pomoću umjetne inteligencije chat.GPT dodali smo posljedni kod u postojeći kako bismo očitanje temperature povezali s paljenjem crvene LEDice.
Kod programa je učitan u obrazac (kod 2)

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Dodatne fotografije
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Loredana Zima Krnelić

Učenici:

Teo Dipić, Luka Duća