Čitač likovnog jezika

OŠ Brodarica, Šibenik

Jedan od odgojno-obrazovnih ciljeva likovne kulture je usvojiti i razumjeti likovni jezik i razviti likovnu pismenost odgajanjem vizualnoga opažaja. Osmislili smo elektronički uređaj koji na postojećim likovnim radovima prepoznaje elemente likovnog jezika poput toplih boja, hladnih boja, strukturnih i obrisnih crta, udubljeno i ispupčeno te se uz pomoć njega može vrednovati maštovitost rada. U početku smo povezivali senzore u offline modu i isprobavali koje mogućnosti imamo. Nakon toga smo isprogramirali četiri programa za četiri različita senzora. Jedan razlikuje tople i hladne boje te je moguće postaviti i da čitač na zaslonu ispisuje boje u slučaju da netko ne raspoznaje boje, ovaj uređaj može biti koristan. Drugi senzor razlikuje jednu crnu crtu koju prepoznaje kao obrisnu i više njih koje prepoznaje/čita kao strukturne crte. Treći senzor nam pomaže očitati udubljenja i ispupčenja na tijelima u prostoru. Posljednji element koji koristimo je potenciometar kojeg učenik sam pokreće kako bi vrednovao maštovitost i kreativnost likovnog rada. Ovisno o broju elemenata programi se mogu povezati u jedan. Uz dodavanje blokova poput kamere i zvučnika/mikrofona čitač likovnog jezika ima mogućnosti za nadograđivanje te prepoznavanje složenijih likovnih elemenata poput ritma, kontrasta, kompozicije i sl.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Autori projekta
Mentor:

Ivana Križanac

Učenici:

Mia Grubišić, Tea Šupe, Lara Kalpić i Magdalena Jajaš