Černobil

Srednja škola Čazma

Za temu smo odabrali nuklearnu elektranu u Černobilu, potaknuti stanjem u Ukrajini i nedavnim događanjima u samoj elektrani te povećanjem opreza u građevinama visokog rizika kako se više nikada ne bi ponovila katastrofa koja je u prošlosti zadesila Černobil. Sama elektrana ne pripada kulturnoj baštini pod okriljem Unesco-a, ali je od velike važnosti da u skorije vrijeme to i postane kako bi se u budućnosti veća pažnja zauzela za njezino održavanje. Pomoću 3D printera Prusa Mini napravili smo konstrukciju elektrane, znak Pripyat i kutiju u bojama ukrajinske zastave koja nam prekriva i štiti Arduino elektroniku, a pri tome predstavlja i kupolu koja se trenutno nalazi nad 4. reaktorom elektrane. Koristili smo senzor temperature, senzor svjetla, pištalo i Arduino MKR1000. Napravili smo program koji na serijskom monitoru očitava vrijednosti trenutne temperature i razine svjetla. Dok nam vrijednost temperature prijeđe određenu granicu javlja se pištalo koje nam služi kao alarm odnosno detekcija neuobičajenih aktivnosti i poziv na oprez. Ovaj naš projekt primjenjiv je u mnogim građevinama koje su pod okriljem Unesco-a.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Josip Carić

Učenici:

Sven Sudarević, Luka Jambrečina