Budi umjetnik kao ja!

Prva osnovna škola, Ogulin

Cilj projekta “Budi umjetnik kao ja!” je potaknuti gledatelje na umjetnost i koliko je zabavno biti umjetnik. Za početak projekta koristili smo elektrovodljivi plastelin u bojama koji smo nanesli na prazan poklopac kutije. Na modul napajanja power povezali smo izlazni modul funny touch čije prekidače u boji spojili smo na stražnji dio slike pazeći da zeleni prekidač ide na zelenu boju, žuti na žuti a zeleni prekidač na zelenu boju. Drugi prekidač kojim se služimo za zatvaranje strujnog kruga preoblikovali smo u kist za slikanje. Prilikom doticanja “kista” i neke od boja slike (prekidača u boji) LED ekran bi zasvijetlio upravo tom bojom. Ovim jednostavnim projektom želimo promicati kako umjetnost, tako i informatiku, u novom modernom svijetu.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Autori projekta
Mentor:

Valentina Blašković

Učenici:

Marino Medved, Mihael Luketić, Jakov Pozaić