Brojač

OŠ “Braća Bobetko” Sisak, Sisak

Projekt koji smo osmislili namijenjen je brojanju ljudi koji se trenutno nalaze u nekoj zgradi kako bismo znali broj ljudi koji su u zgradi za potrebu spašavanja u slučaju potresa ili za primjenu epidemioloških mjera.
Izradili smo kućicu od šperploče, na ulaze i izlaze smo postavili ultrazvučne senzore. Svaki senzor očitava figuricu na ulazu/izlazu, za svaki ulaz varijabla koja pamti brojno stanje ljudi u zgradi se povećava – a za izlaz se smanjuje. Na OLED ekranu vidimo trenutno stanje – broj ljudi koji su trenutno u zgradi (kućici). Svaki put kada ultrazvučni senzori registriraju ulaz/izlaz čuje se zvučni signal (koji je različit za ulaz i izlaz) i upali se LED dioda. Za ulaz i izlaz koristimo ploču koju pokreće motor čiju brzinu reguliramo potenciometrom.
Za resetiranje projekta koristimo aplikaciju Blynk u kojoj smo postavili gumb za resetiranje.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi

Autori završnog rada
Mentor:

Vesna Majdandžić i Jasminka Gerin

Učenici:

Robert Milajčić, Mislav Palaić, Adnan Fazlić