Blue Station

OŠ Davorina Trstenjaka, Zagreb

Blue Station naziv je rada koji su izradili učenici OŠ Davorina Trstenjaka za sudjelovanje u kreativnom natječaju koji je dio projekta Generacija NOW. U izradi su korišteni dijelovi Makeblock Neuron Creative Lab Kit seta i Lego Boost robot. Lego Boost robot iskorišten je u radu kao vozilo, a njegov rad je isprogramiran u Lego Boost aplikaciji. Iz Makeblock Neuron Creative Lab Kit seta korišteni su sljedeći dijelovi: button, ultrasonic sensor, led strip, DC Motor Driver, power i bluetooth connection. Ultrasonic sensor nalazi se u podiznoj rampi i regulira boju svjetla na led traci. Kada led traka zasvijetli crvenom bojom, to znači da je rampu potrebno podignuti. Učenik pritiskom gumba pokreće DC motor koji svojim radom podiže rampu. Kada je rampa podignuta, vozilo može nastaviti vožnju.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Martina Balija

Učenici:

Ema Čabraja, Klara Čabraja, Niko Kojan, Dora Stunić