Beba NOW

Srednja škola Donji Miholjac, Donji Miholjac

Korišten je DHT22 senzor relativne vlažnosti zraka i temperature zraka. Zadatak ovog senzora je da prateći promjenu vlažnosti zraka i temperature zraka pri zadanim vrijednostima uključi ventilator koji treba rashladiti i sniziti temperaturu u prostoriji koja je optimalna za ugodno spavanje bebe.
Za njihanje bebe da prije zaspi je korišten servo motor koji svojim zakretanjem za odgovarajući kut ljulja zipku sa bebom. Praćenje spavanja i trenutak buđenja bebe je napravljen pomoću senzora vibracije. Putem IoT projekta, pomoću senzora vibracija prati se na mobitelu vrijednosti senzora vibracija i prekoračenjem zadane vrijednosti, dobije se putem mobitela informacija da se beba probudila.
Pomoću senzora MQ2 plinova, koji registrira prisutnost raznih grupa plinova, među kojima je za naš projekt potreban kod registracije metana tj. znak da se beba „ukakala“. Putem IoT projekta, pomoću senzora plina MQ2 prati se na mobitelu obavijest „Beba se ukakala“, tako da roditelji pravodobno dobiju informaciju da se beba treba previti.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Dodatni materijali
Autori završnog rada
Mentor:

Drago Grgić

Učenici:

Lucija Benak, David Holeš, Iva Čičak i Melisa Čočaj