Automatsko Regulacija Klimatizacijskih x parametara škole – ARKX

Srednja škola Zlatar

Ideja našeg projekta je bila izraditi sustav za Automatsku Regulacija/nadgledanje Klimatizacijskih X parametara(ARKX). Tu svakako pratimo X parametara, od kojih su primarno temperatura, tlak i vlaga.
Temperature se mogu pratiti od odgovorne osobe škole preko web sučelja te smanjivti/povećavati snagu grijanja po prostorijama škole kako bi smanjili potrošnju energenata na grijanje cijele zgrade.
Temperature se mogu pratiti u realnom vremenu te pomoću grafova pogledati unazad.
Za praćenje temperature koristili smo tehnologije HomeAssistant i Dasduino platforme i BMP180 senzore.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Dodatne fotografije
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Vladimir Klapač

Učenici:

Nikola Glavač, David Janžek, Lukas Pavlović