Automatski ventilator

Industrijska strojarska škola, Zagreb

Senzor očitava temperaturu okoline. Ukoliko temperatura poraste iznad 28 °C, Arduino daje naredbu da se automatski uključi ventilator koji hladi prostoriju. Kada temperatura padne ispod programirane vrijednosti, ventilator se automatski isključuje.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Ivana Šutalo Dujmenović

Učenici:

Matija Mihaljinec, Petar Strelec