Automatizirani London tower bridge

Pri izradi ovog projekta koristila sam već izrađeni London tower bridge (kojeg sam izradila za natjecanje mladih tehničara), te ga osuvremenila s komponentama iz boson seta i micro:bitom. Jedan micro:bit provjerava ima li objekata na mostu, ako ima blokira dizanje mosta i pali se crvena LED dioda kao znak da se auti ili ljudi trebaju maknuti s mosta. U slučaju da nikog nema, omogućeno je dizanje mosta. Odvija se tako da zakretanjem potenciometra servo motori (koji su sakriveni u postoljima) okreću i dižu ili spuštaju most. Drugi micro:bit provjerava razinu svjetlosti u okolini te ako je vani smanjena svjetlost, pale se RGB trake kao rasvjeta na mostu. Za uštedu energije, rasvjeta se pali samo kada je zaista potrebno. Također, on provjerava i temperaturu pa ako je manja od ništice LED diodom signalizira da se vozi uz povećani oprez zbog mogućnosti poledice. Konstrukcija je napravljena od balze različite debljine, a podloga od šperploče.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Autor projekta

Lucija Prpić