Automat za rezanje bužira

Tehnička škola Daruvar, Daruvar

Bužiri, bili oni poliuretanski, silikonski ili termoskupljajući imaju veliku primjenu u području elektrotehnike. Bužiri se koriste za zaštitu okoliša i čovjeka od niskonaponskih proboja, proboja unutar sklopova i izolaciju konektora. Kao tehničari za mehatroniku prilikom rada na radioničkim vježbama trebamo ručno rezati velike količine bužira za spajanje vodova ili konektora. Bužire smo rezali škarama ili sjekačim kliještima. Kako bismo si olakšali i ubrzali posao osmislili smo automat za rezanje bužira. Automat nam omogućava brzo i precizno rezanje velike količine jednakih bužira. Pomoću izbornika i tipkala uvodimo i namještamo bužir. Nakon uvođenja bužira u automat odabiremo dužinu u milimetrima te odabiremo željenu količinu bužira. Nakon podešavanja moramo potvrditi odabir i automat kreće s radom. Kada automat odreže zadanu količinu, daje nam zvučni signal. Status rada automata je signaliziran dvobojnom svjetlećom diodom. Elektronika i sklopovi automata napajaju se iz impulsnog izvora napajanja 230VAC/12VDC-2,5A. Linearni stabilizator napona 7805 stabilizira napon na 5V koji spajamo na mikroupravljač Arduino Nano, pokazivač, servo motor i upravljačku pločicu za koračni motor. Izlazni stupanj upravljačke pločice i koračni motor napajamo s 12V. Sve komponente su zalemljene na tiskanu pločicu, koja je nacrtana u programu EAGLE te izrađena fotopostupkom. Projektiranje sklopova je izvedeno u programu Fusion 360. Svi konstrukcijski dijelovi ispisani su 3D pisačem Prusa i3 MK3.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Miro Kligl

Učenici:

Mateo Finek, Jan Ulovec, Jan Znamenaček