Autobot Štef

OŠ “Ivana Brlić-Mažuranić” Slavonski Brod

Autobot Štef zamišljen je kao pokretna baza s dva DC motora i izmjenjivim senzorima i izlaznim modulima te odgovarajućim programskim kodom. U kombinaciji sa zvučnim senzorom, mikrofonom/zvučnikom, aktivirajući zvučni senzor određenom jačinom zvuka, pokreću se DC motori i voze do kraja staze, što je određeno trajanjem radnje – HOLD. Nakon toga bi se trebao aktivirati zvučnik i reći “Ja sam Štef!”, koristeći naredbu DELAY. Imali smo tehničkih problema sa zvučnikom pa nismo uspjeli snimiti taj dio. Također Štef zna pričati viceve i pjevati, što su učenici snimili koristeći mikrofon, record, save record te kasnije odabirući odgovarajući zvučni zapis koji se pokreće zadanom vrijednosti određenog senzora.
U kombinaciji sa UV senzorom, Štef detektira udaljenost prepreka pred njim i pri udaljenosti manjoj od 5 cm mijenja smjer kretanja kotača i skreće. Kada više ne detektira prepreku, nastavlja s pravocrtnom vožnjom.
Učenici su za Štefa izradili garažu od kartona, ukrašenu kamenčićima i kartonom, s natpisom Štef i pripadajuću stazu, cestu uz koju su nalijepili različite teksture, dijelove prirode, izradili drveće i kuće.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Marija Vukoja Naglić

Učenici:

Luka Jukić, Tia Lilić, Željko Marić