Autić plave boje

Društvo pedagoga tehničke kulture Ogulin

Autić plave boje sastoji se od dva dijela. Prvi dio čini pomični dio (samo auto) izrađen od dva velika kotača iza i jednim malenim kotačem naprijed. Stražnji kotači spojeni su na izlazni modul koji se sastoji od upravljačkog uređaja na koji se povezuje istovremeno dva servo motora. Motor okreće polugicu od 0 do 180 stupnjeva i započinje kretanje kada upravljački dio primi signal. U istom nizu nalazi se bežični prijamnik koji omogućava bežičnu komunikaciju sa drugim dijelom ovog projekta (upravljačkim dijelom). Prijamnik prima signal koji šalje odašiljač i izvršava željene radnje (kretanje naprijed, natrag, lijevo, desno). Cijeli taj dio ne bi funkcionirao da nema napajanje, koji napaja modul DC motor s jedne strane i modul Wireless-R s druge strane. U istom tom pomičnom dijelu (sam auto) nalazi se još jedan niz modula koji se sastoji od napajanja, ulaznog senzora za boju koji detektira boju i aktivira se kada mu se približi premet (u našem slučaju je to kartica plave boje). Kada detektira plavu boju na izlaznom modulu s LED trakom koja sadrži 15 RGB svjetlećih dioda ispisuje plavu boju koja se primjećuje na našem autiću. Već spomenuti upravljački dio koji ima napajanje, bežični odašiljač Wireless-T i joystick odašiljaju signal našem autu i omogućuju mu kretanje po X (lijevo-desno) ili y osi (gore-dolje). Naš autić plave boje je brz, okretan i u vrlo kratko vremenu može prijeći željeni put. Uživajte u njegovoj izvedbi!

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Autori završnog rada
Mentor:

Valentina Blašković

Učenici:

Marija Bertović, Lucija Kolić, Leona Magdalena Puškarić i Petra Vučić