Arduino vozilo

Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica

U projektu izrađujemo vozilo koje se pogoni sa 4 elektro motora, spojen je preko radio odašiljača na Arduino, te se s njim upravlja joystickom. Vozilo na sebi ima ultrazvučni senzor koji ga zaustavlja ukoliko naiđe na prepreku tako da nije moguće da se sudari s objektom. Ukoliko se nalazi blizu objekta, neće se pokrenuti. Nažalost projekt još nije 100% gotov, ali smo u završnoj fazi i nadam se da ćemo ga dovršiti do kraja nastavne godine.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Davor Mažić

Učenici:

Leona Bužimkić, Dominik Brandić, Marija Džebro