Arduino voltmetar

Srednja škola Ludbreg

U izradi Arduino voltmetra učenici su povezali znanja iz fizike i računalstva. Izradili su jednostavan voltmetar koristeći Arduino i LCD displej. Opseg voltmetra je od 0 do 5 V. Voltmetar mjeri napon koji je podešen potenciometrom i prikazuje podatke na displeju. Korištena su dva potenciometra od 10 k Ohma.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Renata Flajšman

Učenici:

Josip Kokolek, Patrik Čićek, Martin Petric