ARDUINO ROBOT – BLUETOOTH ZVUČNIK

KRIK – Krapina

Ovaj uređaj omogućuje reprodukciju glazbe pomoću Bluetootha na zabavan način. Bazira se na MKR1000 mikroupravljaču i OVC3860 Bluetooth modulu. Svojim izgledom podsjeća na patuljka ili malca. Zvučnik predstavlja oko, a oled ekran usta. Na oled ekranu prikazuju se bitmape usta koja daju dodatnu osobnost robotu. Tijekom reprodukcije glazbe, robot analizira audio signal i pokreće se u ritmu tj. zastaje u ritmu. Pokreće se pomoću 4 5V DC motora i dva pripadajuća drivera sa prijenosom i gusjenica. Svaki određeni period također pomiče i ruke, a koliko će ih pomaknuti ovisi o analizi signala. Robot se napaja pomoću powerbank-a koji se nalazi na stražnjoj strani.
Konstrukcija robota je dizajnirana od strane učenika i 3D printana. Projektirane su izrađene su dvije tiskane pločice od kojih jedna predstavlja audio pojačalo 1W za zvučnik bazirano na integriranom krugu LM386N , a druga je izrađena u SMD tehnologiji na koju je zalemljen bluetooth modul sa ostalim SMD komponentama.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Dario Šimag

Učenici:

Patrik Živić, Filip Podhraški, Tomislav Martinez