Arduino priča basnu o gavranu i lisici

OŠ Beletinec, Sv. Ilija

Napravili smo arduino igranu predstavu poznate Ezopove basne o gavranu i lisici. U igri mogu sudjelovati 3 igrača.
Kada se program pokrene, na displeju se pojavljuje naziv basne “Gavran i lisica”. Igrači, uz glas pripovjedača koji vodi radnju, pomiču likove gavrana i lisice. Govor likova u obliku teksta vidljiv je na displeju.
U izradi kulise koristili smo papir, karton i drvo. Cilj našeg projekta je razvijanje ljubavi prema čitanju i dramskoj umjetnosti na novi, moderan način koji uključuje informatičko znanje i programiranje. U projektu su sudjelovali učenici od 5. do 8. razreda.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Autori završnog rada
Mentor:

Ivan Vincek, Dragan Sačer, Mateja Ratković, Dora Jovanovska

Učenici:

Marta Milovec, Emanuel Mavrić, Lucija Conar