Arduino pinball

Tehnička škola Bjelovar, Bjelovar

Ručno izrađen pinball koji koristi arduino za praćenje bodova i šalje bodove na aplikaciju na kojoj možemo vidjeti rezultat.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Ljudevit Sakal

Učenici:

Jan Puzak i Ivan Vlahović