Arduino fliper – Od prototipa do proizvoda

Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Zagreb

Ideja projekta je pretvoriti klasičnu fliper igru u zabavnu, digitalnu igru koristeći Arduino MKR1000 mikrokontroler kao osnovu. Mikrokontroler i programski kod nam služe za upravljanje palicama, detektiranje bodova koje je igrač osvojio te ispis rezultata i sučelja igre na LCD ekranu. Igra koristi nekoliko senzora koji detektiraju ključna događanja za vrijeme igre.

Sa ovim projektom krenule smo u školskoj godini 2019./2020. i tada smo izradile prvu verziju flipera. Školske godine 2020./2021. smo nastavile raditi na našem prototipu i napravile potpuno novu i napredniju verziju flipera koristeći 3D printer i drugačiji sustav senzora.

Odlučile smo pomoću 3D printera napraviti kompletno novo kućište za naš fliper i jedva smo čekale nastaviti sa radom na našem projektu. Senzore za detekciju bodova odlučile smo napraviti na potpuno drugačiji način. Radi se o jednostavnim strujnim krugovima koji se zatvaraju kada kuglica pogodi u zadano područje. Jednostavna sklopka zatvara i otvara strujni krug i tu promjenu detektiramo na izvodu Arduina. Ovaj način detekcije se pokazao puno boljim i pouzdanijim od korištenja senzora za vibraciju. Iz toga zaključujemo da je ponekad bolje koristiti jednostavnu i primitivnu tehnologiju kako bi postigli željeni rezultat.

Na kraju ovog projekta možemo zaključiti da smo zadovoljne sa našim fliperom. Ono što je još važnije jest da smo naučile kako neku našu ideju pretvoriti u stvarnost.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Mario Sever

Učenici:

Klara Makek, Petra Kukić Halužan