Arduino električno brojilo

Udruga tehničke kulture “Galileo Galilei” Rovinj – Rovigno

Moderan život nezamisliv je bez električne energije. Potrošnja električne energije neumoljivo raste a cijene zbog problema na tržištima energija postiže maksimume. Smanjenje potrošnje električne energije u kućanstvima predstavlja veliki ekološki doprinos ali i smanjuje jedan od većih mjesečnih izdataka.
Arduino električno brojilo prikazuje potrošnju VT (visoke tarife , dnevne), i NT (niske tarife, noćne) i potrošnju u Eurima. Na osnovi dobivenih informacija korisnik može znati krajnji iznos za plaćanje na kraju mjeseca, što može utjecati na smanjenje ili optimizaciju potrošnje (smanjenje temperature u prostorijama, korištenje perilica i sušilica rublja u noćnim satima i sl.).
Za izradu Arduino električnog brojila koristili smo slijeće komponente:
– Dasduino Connect Plus (ESP32)
– ZMPT101b, senzor izmjeničnog napona
– strujni transformator SCT013 (bez kontaktno mjeri struju )
– LCD display 20X4 znakova sa easyC priključkom
– RTC PCF 85063A (Real Time Clock potreban nam je da odredimo da li se troši VT (visoka) ili NT (niska tarifa)

Za razliku od mjerenja potrošnje kod istosmjerne struje, izračun potrošnje u izmjeničnim strujnim krugovima predstavlja ozbiljan programski zadatak. U izradi programske podrške koristili smo library EMONLIB koji rješava složenost čitanja izmjenične struje.
Podaci dobiveni RTC (real time clocka) , datum i vrijeme, koristimo da bi odredili da li je potrošnja u VT (od 7-21h) ili u NT (21-7h).

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Dodatne fotografije
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Gordan Sinđić

Učenici:

Gabriel Cherin, Neli Pajković, Alice Sošić, Diego Šerfez