PKlinac, MPusic – Električni bubnjevi upravljani mikroupravljačem