Arduino Balerina

OŠ Ive Andrića, Zagreb

Arduino robot složen s dva TT Motora koji ga pokreću. Arduino UNO spojen s sa L298N Motor Driverom na pogon baterije snage 9V pokreće samog robota: Robot je zamišljen da Top Model Balerinu vozi po radu dok ona pleše te ju dovede do na kraju njenog odredišta (kazališta).

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Marina Vukančić, Vida Bilogrević Gatolin

Učenici:

Stjepan Jankovič, Ema Lončar, Rona Mehmeti, Kali Martinović